Poslovne Strane

Građevinar Petrovič DOO

 

Firma "Građevinar Petrovič" osnovana je 1990. godine, kao jedna od prvih privatnih građevinskih firmi. Početek rada ove firme bio je sa malim brojem ljudi. Iz godine u godinu ova firma je znatno napredovala tako da je izrasla u moćnu radnu organizaciju sposobna da samostalno kvalitetno i na vreme obavi i najsloženije građevinske zahvate.

Od samog početka preduzeće se razvijalo kroz poslove u oblasti visokogradnje, adaptacija i rekonstrukcija kao i izgradnje poslovno stambenih objekata.

Za svaku od navedenih grana zapošljavaju se vrhunski majstori, koji svojom stručnošću odrade svaki posao na najbolji mogući način.

Sva prethodno stečena znanja i iskustva kroz rad na značajnim objektima i poslovima uneta su kao značajan kapital i tokom godina prenošena na mlađe kadrove.

Proteklih godina prošli smo kroz mnoge poteškoće poslujući u teškoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji, da bi smo iz toga izašli još jači, i u povoljnijim ekonomskim uslovima u potpunosti pokazali svoje potencijale i na tržištu zauzeli mesto koje nam pripada.

Visoka stručnost operative, zajedno sa menadžmentom preduzeća, omogućili su kvalitetno izvođenje radova u svim uslovima, a prema standardima i zahtevima investitora. Zahvaljujući tome "GRAĐEVINAR PETROVIČ" postaje prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira na bogatoj referenc listi izvedenih objekata.

Od osnivanja do danas odrađeno je pedesetak objekata najvećim delom u Beogradu i Pančevu. U kvalitet radova može se uveriti svako, bilo razgledanjem objekata, bilo razgovorom sa zadovoljnim vlasnicima.

U ovom trenutku firma broji 30 stalno zaposlenih radnika, da bi po potrebi, u sezoni zapošljavali duplo više. Takođe po potrebi zapošljavamo veliki broj kvalifikovanih proizvođača.

U cilju još boljeg poslovanja 2007. godine firma "GRADJEVINAR PETROVIČ" je formirala konzorcijum  zajedno sa dve priznate firme iz Pančeva i Beograda i kvalifikovana je od fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine za izvođenje javnih radova iz oblasti vodoprivrede.

Verujući u svoje ljude, ni u ovim teškim vremenima nećemo posustati u poslovima koji su pred nama.